Assessment Based Curriculum

 

In veel gevallen vormen toetsen en beoordelen letterlijk het sluitstuk, zo niet de sluitpost, van onderwijsontwerp, -ontwikkeling en -uitvoering. De ervaring leert dat dit ook geldt voor de positie van dit onderwerp binnen de lerarenopleidingen.

Iedereen die in het onderwijs werkzaam is, kent de hoge mate waarin de vorm en inhoud van de toets het leergedrag bepalen. Dit nog los van de rol die goede feedback daarbij speelt.

Kortom, door bij het ontwerp van onderwijs inhoud, didactiek en toetsen naadloos op elkaar aan te laten sluiten, ontstaat een samenhangend en zichzelf versterkend geheel. Uiteraard valt daar meer over te vertellen. Dat doe ik graag!

kwaliteit toets