April 16, 2019

Dat is de uitspraak die bij me opkwam toen ik "De Staat van het Onderwijs" deze week onder ogen kreeg. Niet alleen vanwege de inhoud van dit ‘werkstuk’, maar ook vanwege eenvoud en de schijnbaar algemene geldigheid er van binnen het onderwijs en daar buiten.

"Je krijgt...

September 6, 2018

Hoewel dat gek klinkt, zie ik mijzelf graag als een lichtelijk naïeve idealist. Zo een die denkt dat mensen tot een bepaald ambt worden geroepen en daar de benodigde wijsheid voor bezitten. Die wijsheid verwacht ik ook en vooral bij politici, zeker bij degenen die als...

June 29, 2018

Voor de docenten in het primair onderwijs die dag in dag uit met een groep stuiterballetjes optrekken en ze helpen de verplichte kunstjes binnen ons onderwijsstelsel aan te leren. In deze zin zit veel respect voor de docenten, maar veel minder voor ons onderwijsstelsel...

June 14, 2018

Soms is een principe zou geniaal van eenvoud en praktisch werkzaam dat je je afvraagt waarom je het niet zelf hebt bedacht. Dat je zoekt naar collega’s met aanvullende kwaliteiten bij het vormen van een team ligt voor de hand en zeggen we ook allemaal te doen. Het is e...

January 1, 2018

Elk tijdsgewricht kent zijn hypes, en zien wij die ook in het onderwijs. Gepersonaliseerd leren is een fenomeen dat nu in de belangstelling staat.

Ter illustratie de verwijzing naar de website van een komend congres met deze titel. Niets mis met een dergelijk congres, i...

December 31, 2017

Onder deze titel schreef ik vanuit de context van het IJburg College een reeks(je) verhaaltjes, reflecties, noem het wat je wilt. Ik voeg ze hierbij toe aan deze reeks, zodat ik ze niet kwijt raak en anderen er wellicht nog een keer om kunnen glimlachen of door aan het...

December 27, 2017

Tijdens het voorbereiden van een teambijeenkomst (in een mooi vorig leven op het IJburg College) over toetsing drong het volgende beeld zich aan mij op. Er bestaat in de sport een verschil tussen sporten waarbij een jury een doorslaggevende stem heeft en sporten die be...

December 19, 2017

Wat bedoelen we met Kwaliteit en meer in het bijzonder met (de) Kwaliteit van Onderwijs? Heeft een school kwaliteit, is het een goede school, als alle bolletjes van de onderwijsinspectie 'goed' staan? Weten we als we een les binnenlopen of het een goede school is? Of a...

October 24, 2017

Ik was vorige week bij een informatieve bijeenkomst van de NVAO. Goed initiatief! Afdelingshoofd René Hageman hield daarbij een korte inleiding over o.a. de strategie van de NVAO. Gezien de aard van de NVAO als organisatie kun je je afvragen in hoeverre deze een eigen...

October 20, 2017

Het lijkt een open deur, en dat zou het ook moeten zijn. Onderwijs is geen doel op zich. Onderwijs is ontstaan, bedacht en bedoeld om het leren te ondersteunen. Leren speelt zich af in 'de lerende', al dan niet samenwerkend en -lerend met anderen. Of iemand daadwerkeli...

Please reload

June 29, 2018

December 27, 2017

October 20, 2017

Please reload

Archief
Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square