model HTH Accreditation 2018 v3.jpg

 Waarin willen wij ons onderscheiden?

Wat vinden wij echt van waarde?

Hoe ziet ons onderwijs er uit als het lukt om onze dromen te realiseren?

Alignment vormt een krachtig middel om te komen tot een een school waar

"you teach what you preach"

zichtbaar en voelbaar is!

Ik help jullie graag om samen Kwaliteit van Onderwijs te realiseren en vast te stellen of dat ons is gelukt. 

Artikel in TH&MA, 2018-1