In mei 2018 werd de AVG van kracht. Dat heeft iedereen weer eens bepaald bij het belang van privacy en het goed omgaan met persoonsgegevens.

kaartje dag van de privacy trinamiek 8-1

Als kwartiermaker kan ik je helpen om datgene wat minimaal moet te realiseren, waarbij het proces en dus de betrokkenheid van alle belanghebbenden centraal staat. Uiteraard zijn regels en afspraken nodig, maar nog belangrijker vind ik dat iedereen de principes kent en die kan toepassen.

Die werkwijze heb ik succesvol toegepast en ben ik graag bereid met u en uw collega's ook bij u in te zetten.