In Lila (het tweede boek van Pirsig) bouwt hij zijn ideeën over Quality uit in een Metaphysics of Quality (MoQ). Een contradictio in terminis zegt hij zelf. Wij gebruiken de term MetaKwaliteit als onze bewerking van zijn MoQ. Het gaat ons daarbij om het fundamentele denken over kwaliteit en de wijze waarop wij dat gedachtegoed kunnen toepassen binnen ons leven en werk. De MoQ levert een meer complete basis dan het empirisme of het logisch positivisme om betekenis te geven. Waarden zijn daarbinnen meer empirisch dan subjecten en objecten. Wij plaatsen hier enkele citaten uit Lila, voordat wij tot een geschikte vorm zijn gekomen om het gedachtegoed van Pirsig in een begrijpelijke en kernachtige vorm recht te doen. Ons doel is om met dit gedachtegoed tot een andere benadering van Kwaliteit te komen dan tot nu gangbaar in Onderwijs en Zorg en vele andere domeinen in onze maatschappij. Wij ervaren die als te zeer deductief en reductionistisch, waarbij het startpunt (de definitie van kwaliteit) vaak niet bepaald wordt en wat kwaliteit echt is of heeft verloren gaat in het proces.

 "Values are more empirical, in fact, than subjects or objects."

"Quality is a direct experience independent of and prior to intellectual abstractions."

 "If a thing has no value it isn't distinguished from anything else. ... a thing that has no value does not exist. The thing has not created the value. The value has created the thing."

"The low value that can be derived from sitting on a hot stove is obviously an experience even though it is not an object and even though it is not subjective. ... The value is the reality that brings the thoughts to mind."