Kwaliteit van Toetsen:

"The Tail wags the Dog"

 

Toetsen en beoordelen zijn in hoge mate bepalend voor het leergedrag van de leerling. Dat biedt dus grote kansen bij het inrichten van het onderwijs (zie mijn Assessment Based Curriculum principe). Zeker als we toetsen ook formatief gebruiken en feedback geven. Uiteraard stelt dat wel hoge eisen aan de validiteit en betrouwbaarheid van de toets, ons meetinstrument. Afstand meet je nu eenmaal met een meetlat, rolmaat of schuifmaat en niet met een thermometer. Afhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid kies je je instrument. Kan ik je daarbij helpen?

validiteit toets
kwaliteit toets