Gepersonaliseerd Leren? Nee, Onderwijs!

Elk tijdsgewricht kent zijn hypes, en zien wij die ook in het onderwijs. Gepersonaliseerd leren is een fenomeen dat nu in de belangstelling staat. Ter illustratie de verwijzing naar de website van een komend congres met deze titel. Niets mis met een dergelijk congres, integendeel, al is de mogelijke suggestie dat we het onderwijs, laat staan het leren, ingrijpend gaan veranderen voorbarig. De VO-raad spreekt in haar strategisch kader 2015-2022 nog van gepersonaliseerd en gedifferentieerd onderwijs, maar we treffen vervolgens de term gepersonaliseerd leren aan waar het gaat over het doorbraakproject leren&ICT en leerling2020 (als onderdeel van dat doorbraakproject). Beiden projecten kennen de

Archief
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square