Een gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden.

Hoewel dat gek klinkt, zie ik mijzelf graag als een lichtelijk naïeve idealist. Zo een die denkt dat mensen tot een bepaald ambt worden geroepen en daar de benodigde wijsheid voor bezitten. Die wijsheid verwacht ik ook en vooral bij politici, zeker bij degenen die als minister of staatssecretaris door het leven willen gaan. Ik spreek nadrukkelijk van ‘willen’ hoewel ik soms het gevoel krijg dat de titel soms belangrijker is dan de rol en de inhoud gezien het voorkomen van ‘veel-wisselaars’. Ongetwijfeld gaat dat wisselen van departement met de nodige druk van anderen gepaard, dus ik zal daar niet te lang bij stilstaan. Ik neem als casus voor de reflectie op wijsheid, overzicht, de goede ding

Archief
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square